Deneysel glokom modelinde memantinin nöron koruyucu etkisinin histopatolojik, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel açılardan incelenmesi (Uzmanlık öğrenciliği bitirme tezimdir, uzunluğu nedeniyle çalışmanın iki makale olarak yayınlanması durumunda kalınmıştır. YÖK ID No: 4239589-Eser No:D5 ve YÖK ID No: 4239164-Eser No:A9)


ETUŞ H. , YÜKSEL N., SOLAKOĞLU S., KARABAŞ V. L. , AKTAR F., CAGLAR Y.

TOD 40. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye