Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ile Mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ESMER E. , ALYILDIZ UĞURLU A., ÖZDEN B.

8. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 11 - 12 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri