Kur ân ı Hakîm ve Meâl i Kerîm in Önsözüne Dair Mefhum ve Mazmun Tahlili


ÖZTÜRK M.

Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye