Kuersetin Mikrokapsüllerin Gıda Kaynaklı Penicillium sp ye Karşı Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi


Berber B., SESAL N. C. , KARALTI İ.

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri