Halkla İlişkilerde Yeni Medya Yaklaşımı Olarak E-Mail Kullanımının Sürecin İşleyişine Etkisi


ÖZGEN E. , KADIOĞLU Z. Y.

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 3 - 05 Kasım 2006