Karton Ambalajda Baskı Sonrası İşlemlerin Tüketici Tercihine Etkisinin İncelenmesi


OKTAV M.

VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi, 16 - 18 Eylül 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri