Yarış atlarında kullanımı suistimal edilen bazı non steroidal antienflamatuvar ilaçların biyolojik örneklerden kromatografik yöntemlerle miktar tayini


TATAR E. , KÜÇÜKGÜZEL İ. , TOPÇU S.

II.ULUSAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ MEFKO-2011, Turkey, 6 - 08 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey