P 78 Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda post operatif erken dönemde tek veya iki doz epirubisin instilasyonunun tümör rekürrenslerini önleme etkinliği Prospektif randomize çok merkezli çalışma


TÜRKERİ L., TANIDIR Y. , ÇAL A. Ç. , ÖZEN A. H. , ŞAHİN H., GÜMÜŞ E.

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 1 - 06 Kasım 2008, ss.164-165

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.164-165