Klinik örneklerden izole edilen Trichosporon asahii türü mantarların genotiplendirilmesi ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi


Karabulut S., ÇERİKÇİOĞLU N. , GÖRÇİN E. Ş.

13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye