İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplam kaliteyönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımınınbelirlenmesi


Creative Commons License

Alpullu A., Yorulmazlar M. M. , Geri S., Demir G.

Journal of Human Sciences, cilt.5, ss.1-8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Journal of Human Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Araştırma, İstanbul Gençlik ve Spor Yönetimi çalışanlarının Yeni Toplam Kalite Yönetimi sistemine nasıl tepki verdikleri ile ilgili. Kırk bir anket, İstanbul Gençlik ve Spor İşletmeciliği'nde çalışanlar üzerinde kullanıldı. Sonuçlar gösteriyor ki, çalışanlar okul değil bir kurum dedi. Ankette, toplam yüz on çalışandan seksen dokuz erkek ve yirmi bir kadın kullanılmış ve Toplam Kalite Yönetiminin dört faktörü çalışanları etkilemektedir. Bu dört faktör şunlardır: 1. Liderlik, 2. Çalışanların çalışmalarını geliştirmek ve çalışmalarına katılmak, 3. Birlikte çalışan kuruluşlarla ilişki, 4. Müşteriler organizasyonda ilk sırada yer alır. Bir kurumdaki çalışanlar arasında toplam kalite yönetimine yaklaşımdaki farklılıklar yaş gruplarına, o kurumdaki çalışma sürelerine, durumlarına, unvanlarına, pozisyonlarına ve eğitim düzeylerine göre analiz edilmiştir. Çalışanlar arasında toplam kalite yönetimine yaklaşımdaki farklılığı göstermek için anket sonucu alınan veriler SPPS 13 programına kaydedilmiş ve diyagonal (çapraz) tablo, frekans (periyodiklik) ve ki kare karşılaştırmaları uygulanmıştır. Anketimiz (araştırma, anket, analiz) sonuçlarımız, bir kurumdaki çalışanlar arasında toplam yönetim kalitesine yaklaşımın yaşlarına, niteliklerine, o kurumdaki çalışma süresine, becerilerine ve eğitim seviyelerine göre değiştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: toplam kalite yönetimi, İstanbul Gençlik ve Spor Ulus Yönetimi, kalite yönetim sistemi, ISO