SYNTHESIS AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF THULIUM(III) DOPED and THULIUM(III) /NEODYMIUM(III) CODOPED YTTRIUM SILICATE NANOPHOSPHORS


ÇINKAYA YILMAZ H., ERYÜREK G., ERDEM M. , Di Bartolo B.

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions- PPM2017, 12 - 15 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri