Üniversite Sanayi İş Birliği Açısından Demir-Çelik Sektöründe Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eğitim ve Öğretimine Genel Bir Bakış


Artır R.

Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu İSTE FeSt, Hatay, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.9

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Hatay
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.9

Özet

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Recep ARTIR

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü, Göztepe Kampüsü, Kadıköy-İSTANBUL, recep.artir@marmara.edu.tr

Özet:

Demir-Çelik üretiminde teknolojik altyapının iyileştirilmesi, sektörün küresel rekabet gücünün artırılabilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması için tedbir alınmasının yanı sıra Demir-Çelik Üretimini sağlam temellere oturtmak ve sektörün ihtiyacı olan, istenen kalitede ve nitelikte mühendis ve teknik elemanlar yetiştirmek için bu konuda başta YÖK olmak üzere yükseköğretim kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir.  Yükseköğretim ve eğitim sistemimizin de güncel ihtiyaçlara göre güncellenmesi ve sektör ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak şekilde eğitim sistemimizin revize edilmesi kaçınılmazdır.

Bu çalışmada demir-çelik sektöründe üniversite-sanayi işbirliği açısından metalurji ve malzeme mühendisliği eğitim-öğretimi ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılacak olup, üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili önerilere yer verilecektir.

Çalışmada 40 ayrı Metalurji ve Malzeme  Mühendisliği bölümü ve 5 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü olmak üzere toplamda 45 bölüm incelenmiş olup, bu bölümlerden 30 bölümde demir-çelik dersi farklı isimlerle de olsa 2 veya 3 saat olarak okutulmakta sadece 5 üniversitemizde lisans üstü seviyesinde de demir-çelik ile ilgili ders açılmaktadır. Verilen demir-çelik üretimi ile ilgili derslerin dışında stajlar, teknik geziler, tez ve proje çalışması, lisans üstü eğitim-öğretimle sektörle ilgili bilgiler aktarılabilmektedir.

Sektörün talep ettiği metalurji ve malzeme mühendisini nasıl yetiştirileceği ile ilgili öneriler verilmiş olup, bunlardan en önemlisi; üniversite-sanayi işbirliğinin tesisi için, sektörün çalıştıracağı mühendislerde aradığı yetkinlikler, bilgi ve donanım özelliklerinin her iki tarafın 3-4 yılda bir bir araya gelerek belirlendiği toplantılar sonucu alınan kararlara göre oluşan müfredatın ve ders içeriklerinin uygulanması ile olması önerisidir.

Demir çelik sanayisinde yüksek teknolojiye geçiş sürecinde, yüksek katma değer elde edeceğimiz paslanmaz ve nitelikli çelik yatırımları büyük önem taşımaktadır. Yurtdışından ithal edilen imalat sektörünün ve sanayimizin tüketim girdilerinin yerli ve milli olarak üretilmesi ve sektör problemlerinin çözümü için Ar-Ge çalışmaları yapmak önem arzetmektedir. Bunun için sektörün Ar-Ge merkezlerinin üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir ara yüz ve ekosistem olması beklenmektedir.

Sonuç olarak demir-çelik sektöründe üniversite-sanayi işbirliği açısından aşağıdaki hususların uygulanması önerilir. a- Kümelenme destek programı , b- TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri, c- İş Deneyimli Öğrenci Tezli YL Programı, d- 2224 TÜBİTAK Sanayi Odaklı Doktora Programı, e- Uzun dönemli staj programı.