GIZ ”Türkiye’xxde artan Yenilenebilir Enerji kullanımının Ekonomiye, İklime ve Enerji Verimliliğine olan Etki Analizi” Özel Oturumu, ”Çevresel Yarar ve Etkiler”


UYAR T. S.

IRENEC 2017, 7. Uluslararası 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, 18 - 20 Mayıs 2017