ONTOLOJİ TEMELİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ; OF 7th GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS BASED ON THE ONTOLOGICAL VIEW: STRUCTURE OF MATTER AND ITS PROPERTIES


Sarı A., Bayram H.

Journal of Academic Social Science, sa.70, ss.225-246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Journal of Academic Social Science
  • Sayfa Sayıları: ss.225-246