Yûnus Emre Dîvânı’ndaki Bir Anlatı Üzerine


Uğur A.

Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, sa.10, ss.323-331, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.47502/mizan.810705
  • Dergi Adı: Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.323-331

Özet

Anadolu’da Türkçe edebiyatın öncülerinden Yûnus Emre’nin (ö. 720/1320[?]) şathiyyat tarzındaki şiirleri şerh edilmiş ise de bir bütün olarak şiirleri üzerine kapsamlı bir çalışma yapıldığını ve Yunus Emre’nin şiir dünyasının ve bu dünyadaki kültür öğelerinin tamamıyla anlaşıldığını söylemek mümkün değildir. Bu makalede bu duruma örnek teşkil eden ve Yunus Emre’nin “Çalap adem cismini toprakdan var eyledi / Şeytan geldi gördi anı tapmağa ar eyledi” dizeleriyle başlayan şiirinde geçen bir anlatıya dikkat çekilecektir.