Sanayi 4.0 ve Akıllı Şebekeler


Dursun E.

Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim Çetinkaya,Pınar Demircioğlu,Koray Özsoy,Burhan Duman, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.361-398, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.361-398
  • Editörler: Kerim Çetinkaya,Pınar Demircioğlu,Koray Özsoy,Burhan Duman, Editör

Özet

Bulut tabanlı nesnelerin interneti ile verilerin gerçek zamanlı işlenmesine imkan veren dijital dönüşümün merkezi Sanayi 4.0, “Akılı Şebeke” altyapılarının oluşması için bir çok fırsatlar sunmaktadır. Artan nüfus-enerji talebi ve oluşan çevresel kaygılar, mevcut enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması gerekliliğini bizlere hatırlatmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı mevcut geleneksel şebekelerin modernize edilmesi gerekir ve enerjinin sürdürülebilir modernizasyonu, Sanayi 4.0 bünyesinde sürdürülebilir dijital dönüşüm ile mümkündür. Enerji alanındaki dijital dönüşümün çıktısı olan “Akıllı Şebeke (Smart Grid)” kavramı, ileri ölçüm altyapılarını kullanarak (Advanced Metering Infrastructure-AMI) enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarının çift yönlü veri iletişimi ile gerçek zamanlı izlenmesine imkân sağlayan şebeke yapıları olarak tanımlanmaktadır. Akıllı Şebekeler, yenilenebilir enerji sistemlerinin mevcut şebekelere entegrasyonunu kolaylaştırarak sürdürülebilir enerjinin kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Bu çalışmada Sanayi 4.0 ışığı altında Akıllı Şebeke yapıları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.