ZEKİ ALİ’NİN TERCÜME-İ HAVÂSS-I BÜBERİYYE RİSALESİ


Creative Commons License

Koç Giannopoulos A. , Kültüral Z. H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , cilt.8, sa.41, ss.272-282, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 41
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.272-282

Özet

Osmanlı döneminde hekimler tarafından çok sayıda eser meydana getirilmiştir. Bu eserler, sahip oldukları özellikler

itibarıyla, tıp, eczacılık bilimi ve dil bilimi gibi disiplinlerin alanına girmektedir. Tercüme-i Havâss-ı Büberiyye başlıklı risale de bu tür

eserlerden olup, 1695 yılında Zeki Ali tarafından tercüme edilmiş küçük bir el kitabıdır. Eserde biberiye bitkisinin çeşitleri, yapısı,

özellikleri ve bu bitkiden yapılan ilaçlar, bu ilaçların hangi hastalıklar için kullanıldığı gibi konular ele alınmaktadır.

Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü teşkil eden Giriş bölümünde eserin muhtevası, nüshaları hakkında bilgi

verilmiş; ikinci bölümde metin Latin harflerine aktarılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise terimler sözlüğü yer almaktadır.

Extensive researches had been carried out by physicians during the Ottoman Era. The written documents of that research

include information relevant to disciplines like medicine or pharmacy but they attract the attention of fields like linguistics as well.

Tercüme-i Havâss-ı Büberiyye, a medical manuscript on rosemary, was translated in 1695 by Zeki Ali, as a small pamphlet. In this

manuscript, the rosemary plant’s structure, its special medical merits, various drugs prepared from this plant and the kind of diseases

for which it is used, is studied.

This article consists of three parts: In the first part general information about rosemary, the content of this text and the copies

of the manuscript is provided. The second part consists of the transcription of the text along with a short glossary that is added on the

end.