Usage Of Biometric Identity Systems For Preventing Healthcare Fraud


Tarhan Mengi B.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.60, pp.39-50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.39-50

Abstract

Fraud in healthcare industry is any intentional deception or misrepresentation of a medical treatment in order to receive unfair benefit or financial gain. These fraudulent actions cause serious damages to the economy. Biometric identity systems have increasingly become an integral part of internal control systems in government entities and private establishments as a means of avoiding fraudulent activities. Such systems prevent any unauthorized person from accessing to critical information by identifying and verifying them by their physical and behavioral characteristics.

Sağlık hizmetlerinde hile, tıbbi tedavi hizmetlerinde kasıtlı olarak kandırma veya gerçeğin olduğundan farklı gösterilmesi ile haksız bir fayda sağlama anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetleri konusunda yapılan bu hileler, çok ciddi boyutlarda zararlara neden olmaktadır. Sağlık hizmetleri konusunda yapılan hilelerinin neden olacağı zararlara karşı alınabilecek önlemlerden biri olarak karşımıza çıkan biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iç kontrol yapısının önemli bir parçası olarak günden güne artan hile olayları karşısında hızla yerini almaktadır. Kişinin fiziksel özelliklerine ve davranış biçimlerine göre kimlik doğrulamasını sağlayan biyometrik sistemler, işletmelerde özellikle verilere ve varlıklara erişimi kısıtlandırarak, hilelerin mümkün olduğunca azaltılmasını ve varlıkların korunmasını sağlarlar.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetl