8. Sınıf öğrencilerinin problem çözüm süreçlerinin Toulmin modeline göre analizi. . 19-20 Mayıs 2017. İstanbul.


ŞENGÜL S. , TAVŞAN S.

Uluslar Arası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK_2017), 19 - 20 Mayıs 2017