Çocukluk Çağı Rabdomiyosarkomlarında P-170 Glikoprotein Varlığı ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi


VURAL S., AYAN İ., DOĞAN İ. Ö. , KEBUDİ R., TOKUÇ A. G.

55. Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey