Yeni Medyada Eleştirel Mizah Üzerine Netnografik Bir İnceleme: Bobiler.Örg


Başlar G.

Kültür ve İletişim, sa.41, ss.9-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Kültür ve İletişim
  • Sayfa Sayıları: ss.9-33

Özet

Yeni medya özellikle kullanıcıların içerik üretimine olanak sağlayan web 2.0’nin geliştirilmesi ve içerik üretimini kolaylaştıran araç ve uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte kullanıcıların ifade ve yaratıcılıklarının merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda iletişim alanında önemli bir değişim yaşanmış, katılımcı bir kültür gelişmeye başlamıştır. Böylece internetin demokrasiyi güçlendirme potansiyeli ön plana çıkmıştır. Yeni medya üzerine yapılan bu tartışmalarda kullanıcıların internetin bu potansiyelini nasıl değerlendirdiği önem kazanan konulardan biri haline gelmiştir.

Yeni medyada kullanıcıların mizahi ve görsel bir dil üzerinden gündemle ilgili yorum ve eleştirilerini oluşturdukları görülmektedir. İnternet kullanıcıları yaratıcı içerik üretimleri üzerinden dile getirdikleri bu eleştirilerde mizah, eğlence, alay, yaratıcılık gibi unsurları yoğun olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda kullanıcı üretimi içeriğe dayanan bobiler.örg internet sitesi bu tür eleştirel mizah örneği fotomanipülasyonların üretildiği bir ortam olarak dikkat çekmektedir.

Çalışmanın temel sorusunu içerik üreten kullanıcıların yeni medyada eleştirel mizahı neden ve nasıl kullandıkları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kullanıcı üretimi eleştirel mizah örneklerinin üretildiği bir mecra olarak Bobiler araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Kullanıcıların yeni medyadaki eleştirel mizah üretim pratiklerinin anlaşılması amacıyla Bobiler.örg üzerine netnografik bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: kullanıcı üretimi içerik, katılımcı kültür, mizah, eleştiri, Bobiler

A NETNOGRAPHIC STUDY ON CRITICAL HUMOR IN NEW MEDIA: BOBİLER.ÖRG

Abstract

New media has become the hub of internet users’ creativity and expression, especially as web 2.0 enabling user generated content has been developed and; tools and applications easing content generation has become widespread. Within this context, there has been a crucial change in the field of communication and a participatory culture has occured. Hence, internet’s potential of strenghting democracy has come into prominence. The matter of how interet users utilize this potential is one of the most important subjects witihin the discussions over new media.

It is observed that, in new media users constitute their comments and criticism about the agenda over a humorous and visual language. Factors like humor, fun, ridicule, creativity are intensely combined within the users’ criticism expressed through the creative content generation. Within this scope the internet site bobiler.örg based on user generated content, attracts attention as being a medium where critical humor examples like photomanipulations are generated.

The basic question of this study is how and why users utilize critical humor in content generation in new media. Accordingly, Bobiler, one of the internet sites where examples of critical humor are generated, has been chosen as the case of this research. With the intent of understanding internet users’ practices of critical humor production, a netnographic study is conducted.

Key words: user generated content, participatory culture, humor, criticism, Bobiler