Karmaşık haritalamaya dayalı gözü kapalı görüntü ters evrişimi


Kara F., VURAL C.

Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007 identifier