Geç Kapitalizmde Sanatın Özerkliği ve Sanatçının İtaasizliği Mümkün mü? Sanat Nesnesi, Sanatçı ve Sermaye İlişkisini Anlama Denemesi


Kösemen İ. B.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.199-222, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.199-222

Özet

Bu çalışma, sanatın içindeki, sanat yapıtına içkin olan “şeyi” anlamamıza yardımcı olacak tanımlarına değinerek, sanatın politik var oluşunu sorgulayarak sermayeyle olan ilişkisine odaklanacaktır. Piyasalaşmanın yarattığı yeni kurumsal düzen ile bu düzene destek veren mekanizmalar, sermaye ve aktörleri irdelenmeye çalışılacaktır. Ancak en önemlisi, sanat nesnesinin üreticisi olarak sanatçının bu süreçteki rolü ve sorumluluğu sorgulanacaktır. Bu çalışma, kapitalist sanat çağında belli bir kuruma, kişiye ya da iktidara karşı sanatçının politik duruşu üzerinde durarak, sanatçılar için alternatif üretim biçimlerinin bulunmasının zorunluluğunu ve kaçınılmazlığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

This study will focus on the relationship between the art and the capital by questioning the political existence of art by referring to the definitions in art that will help us to understand the inherent “thing” in the work of art. The new institutional order created by marketization and the mechanisms, capital and actors that support this system will be studied. But most importantly, the role and responsibility of the artist in this process will be questioned as the producer of the art object. This study aims to reveal the necessity and the inevitability of finding alternative modes of production for the artists by focusing on his/her policy stance against a certain institution, person or power in the age of capitalist art.