Yeni Bir Para Politikası Aracı Olarak Faiz Koridoru Türkiye de Para Politikası Kurulu Faiz Kararlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Tanınmış Yücememiş B. , Alkan U. , Dağıdır C.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.449-478, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.14784/jfrs.02508
  • Dergi Adı: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.449-478

Özet

Çalışmada, makroekonomik ve finansal değişkenlerde görülen belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve sermaye hareketlerinin bu değişkenler üzerindeki etkisinin en alt düzeye indirilmesini amaçlayan faiz koridoru uygulaması incelenmiştir. 2010 yılı itibariyle Türkiye’de etkin olarak kullanılmaya başlayan faiz koridoru sistemi ile enflasyon arasındaki ilişki Ocak 2003- Aralık 2014 dönemi aylık verileri kullanılarak, Carrion-i Silvestre (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi uygulanarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödünç alma ve verme faiz oranları ile ilgili kararlarının enflasyon üzerinde etkili olduğu ve enflasyonun belirleyicisi bir para politikası aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hata düzeltme modelinde, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığı ve serilerin tekrar uzun dönemde denge değerlerine yakınsadığı ve bu durumun yapılan uzun dönem analizlerin güvenilirliğine kanıt oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Faiz Koridoru, Politika Faizi, Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar, Çoklu Yapısal Kırılma

Jel Kodları: E31, E42, E43, E52, E58

In this study, interest rate corridor application -aiming at removing the ambiguities seen in the macroeconomic and financial variables and minimizing the effect of capital movements on these variables - is reviewed. The relationship between the interest corridor system - started to be used in Turkey effectively from 2010 - and inflation is studied by applying Carrion-i Silvestre (2009) unit root test with multiple structural breaks and Maki (2012) co-integration analysis with multiple structural breaks, by using the monthly data between January 2003 and December 2014. According to the findings obtained, it is concluded that the decisions of the Monetary Policy Board related to Central Bank of the Republic of Turkey (CBTR) lending and borrowing interest rates are effective on inflation and they are inflation determinant monetary policy instrument. In error correction model, it was observed that the deviations occurred in the short run between co-moving series in the long run and series converge equilibrium values in the long run, and that such situation establishes proof for reliability of the long term analysis.

Keywords: Inflation, Interest Rate Corridor, Policy Interest, Price Stability, Financial Stability, Multiple Structural Breaks

Jel Codes: E31, E42, E43, E52, E58