19. Yüzyılda Üsküp/Koçana Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu: Osmanlı Arşiv Belgeleri Çerçevesinde


Karaduman G.

Türkiye Alim Kitapları, İstanbul, 2016

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Türkiye Alim Kitapları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

19. yy’da Osmanlı Devleti’nde Tanzimat fermanı ile birlikte bir takım mali ve iktisadi ıslahatlar yapılmıştır. Bu yenilikler çerçevesinde 1844 yılında yapılan tahrirler sonucu Osmanlı toplumunda hanelerin emlak, arazi ve gelirleri, ödedikleri vergiler ile birlikte temettuat defterlerine kaydedilmiştir. Bu kitapta, 19. yy’da Osmanlı Devleti Üsküp Eyaleti, Köstendil Sancağı, Koçana kazasının temettuat defterleri incelenerek Koçana kazasının sosyal ve ekonomik yapısı irdelenmiştir. Koçana’nın gelir dağılımı Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi kullanılarak hesaplanmıştır.