Çoklu Transfüzyon Öyküsü olan Preterm Yenidoğanlarda oksidatif stresin değerlendirilmesi Kesitsel Çalışma


Zeynep A. Ü. , BİLGEN H. S. , YAMAN A., HAKLAR G. , MEMİŞOĞLU A. , Özdemir H., ...Daha Fazla

51.Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye