Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması


Küçükgüzel Ş. G. (Editör)

Marmara Basım Yayın, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Marmara Basım Yayın
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

9 Kasım1963 yılında kurulan, eğitimde 6 yıl süre ile tam akredite olan ve bugün kuruluşunun 55. yılını kutladığımız Fakültemizde 6 Aralık 2017-15 Şubat 2018 tarihleri arasında “Eğiticinin Gelişimi” adlı program Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) koordinasyonuyla 3 modül ve 60 saatlik Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programını da içeren bir sertifika eğitimi şeklinde yapılmıştır.  Eğitim içeriğinin; Temel eğiticilik, Laboratuvar planlama, Olgu planlama ve Stajın iyileştirilmesi şeklinde olması hedeflenmiştir.

Modül 1’de Ders ve Kazanımlar’ın ele alınması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Amfi dersleri, çoklu grup dersleri, az sayıda öğrenci grup dersleri, sunum teknikleri, olgular üzerinden eğitim uygulamaları, yazılı sınavlar, çoklu sınavlar (8’er saat şeklinde), Modül 2’de Temel ve Klinik Laboratuvarlar ve olgular (1 gün 8 saat şeklinde), Modül 3’te ise Staj ve Klinik uygulamalara (1 gün 8 saat şeklinde) yer verilmiştir.  40 saat eğitim sonrası 20 saat uygulama yapılarak mevcut sorunların iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamalar esnasında Anabilim Dallarına ait ders ve laboratuvar uygulamaları kapsamında GEP’i oluşturulmuştıur.