Sivas Eyaleti Valileri ve Beylerbeyileri (1753-1792)


Creative Commons License

Önal A.

Tarihin Peşinde , Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.21, ss.25-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Tarihin Peşinde , Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-55

Özet

Kronikler ve resmî tevcihât listeleri/defterleri, Osmanlı taşra idaresi ve idarecilerine dair

araştırmalarının temel kaynakları arasındadır. Bu kaynaklar, araştırmacılar için kıymetli

malumat ihtiva etmelerinin yanı sıra birtakım metodolojik problemleri de bünyesinde

barındırmaktadır. Tarihî şahsiyetlerin sadece memuriyet hayatlarının tespitinde dahi tek

bir kaynak grubundan yapılacak incelemede, bazı sorular cevapsız kalmakta, çeşitli karışıklıklar

doğabilmekte veya yanlış bilgiler sebebiyle hatalı neticelere ulaşılabilmektedir.

Bu makalede, farklı kaynakların birbirleriyle mukayese edilmesinin Sivas Eyaleti valileri

ve beylerbeyilerinin tespiti, biyografilerindeki boşlukların doldurulması ve bazı yanlışların

giderilmesi için önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ilk

olarak böyle bir konunun kaleme alınmasına imkân tanıyan/tanıyacak iki ana kaynak

grubu ve bunlarla bağlantılı bazı meseleler ele alınmıştır. İkinci olarak, incelenen dönemde

Sivas Eyaleti’ne dair 85 adet tevcihât kaydı değerlendirilmiştir. Nihayet 12 Şevval

1166‐1 Ramazan 1206/12 Ağustos 1753‐23 Nisan 1792 tarihleri arasındaki 39 yıllık süre

zarfında Sivas Eyaleti’nde beylerberbeyilik/valilik yapan isimler, bir tablo halinde sıralanmıştır.