Cam Kürecik ve Vollastonit İlavelerinin Polyester Reçinenin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi


BOZTOPRAK Y. , KARTAL İ. , ÇAKIR M.

13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 9 - 11 Kasım 2006