Firdevsî i Rûmî nin Süleymânnâme sinde İkilemeler


Ahmed Abdo Shaban A.

The Journal of Turkish Cultural Studies, sa.30, ss.193-216, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: The Journal of Turkish Cultural Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.193-216