The Function of NGOs as Contact Zones in the Migration Process of Syrians


Karataş İ.

Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey

Abstract

The number of non-governmental organizations (NGOs) acting for migration in Turkey has increased on account of forced demographic transitions carried out by Syrians to the country since 2011 and these organizations have become the social spaces where local people and Syrians who belong to the distinct socio-cultural identities and backgrounds meet. In this continuum where both parties left all their social identities aside, the contact zones, characterized whereby their practices form the attitudes, roles and views they have acquired, set sight on the involvement and reflection contacted at the moments of confrontation rather than the existing identities, and these reflections enable the space to be jointly shared through the ways such as conflict, reconciliation or negotiation. This study, which explicates NGOs working on migration in Turkey as conceptually contact zones, aims to discuss the transformations, aspects and connections that make the cross-cultural interaction possible as part of the coexistence activities organized by NGOs to bring local people and Syrians together

Göçe yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) Türkiye’de sayıları, 2011 yılından bu yana Suriyeliler tarafından ülkeye gerçekleştirilen zorunlu demografik geçişler sebebiyle artmakta ve bu sivil örgütlenmeler, farklı sosyo-kültürel kimlik ve arka plana sahip olan yerel halkın ve Suriyelilerin buluştuğu birer toplumsal mekân halini almaktadırlar. Her iki kesimin tüm sosyal kimliklerini bir yana bıraktığı bu süreçte, edindikleri tutum, rol ve görüşleriyle şekillenen pratikleri vasıtasıyla tanımlanan karşılaşma noktaları, var olan kimliklerden ziyade, buluşma anlarında kurulan ilişki ve görünüme odaklanmakta ve bu görünümler, çatışma, uzlaşı ya da müzakere gibi yollarla mekânın müşterek olarak paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye’de göç üzerine çalışan STK’ları kavramsal açıdan karşılaşma noktaları olarak yorumlayan bu çalışma ise kültürlerarası etkileşimi mümkün kılan dönüşüm, görünüm ve ilişkileri, STK’ların yerel halk ve Suriyelileri buluşturmak için düzenlediği birlikte yaşam faaliyetleri kapsamında tartışmayı amaçlamaktadır.