Nano Titanyum Oksit İlavesinin Hidroksiapatitee Etkileri


Pazarlıoğlu S. S. , Salman S.

I.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, sa.1, ss.802-808

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.802-808

Özet

Bu çalışmada, nano titanyum oksit (NT) ilavesinin ticari saflıktaki bir hidroksiapatitin (CSHA) mikroyapısal

ve mekanik özelliklerine etkileri incelendi. NT oranları ağırlıkça %0.5, %1.5 ve %2.5 oranlarında seçildi.

CSHA-NT karışımları 350 MPa basınç altında preslendi ve 1100-1300oC arasında 4 saat süre ile sinterlendi.

Sinterleme işlemleri sonrası, oluşturulan CSHA-NT kompozitleri ile takviyesiz CSHA’ nın mikroyapısal

özellikleri X-ışınları difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mekanik özellikleri ise

yoğunluk, porozite, kısmi yoğunluk, mikrosertlik ve basma dayanımı ölçümleri ile belirlendi. Deneysel

çalışmalar neticesinde matris malzemesi olarak kullanılan CSHA’ nın basma mukavemeti değerlerinin artan

sıcaklıkla azaldığı ve 130 MPa’ dan 65 MPa’ ya kadar gerilediği, yoğunluk, kısmi yoğunluk ve mikrosertlik

sertlik değerlerinin ise 3.06 gr/cm3, %96 ve 4.8 GPa civarına ulaştığı belirlendi. Porozite oranı ise %2 olarak

belirlendi. NT ilavesi ile bahsedilen bu değerlerde %40-%60 arasında değişen oranlarda artışların sağlandığı,

optimal sonuçların ise 1200oC sıcaklıkta sinterlenmiş olan CSHA-1.5NT ikili bileşiminde elde edilebileceği

belirlendi. Bu bileşim 187 MPa’ lık basma mukavemetine sahip olup, bir biyomalzeme olarak insan

vücudunda kullanılabilecek mukavemet değerine sahip olduğu belirlendi.