Arap Harfleriyle Yazım Zorluğu İddiası ve Bunlara Verilen Cevaplar


Fazlıoğlu Ş.

Nüsha-Şarkiyat Araştırma Dergisi, ss.51-66, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Nüsha-Şarkiyat Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.51-66

Özet

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı oryantalistler, düzenli bir biçimde, Arap harfleriyle yazmanın zorluğunu gündemde tutarak Arap aydın ve yazarlarını ya Latin alfabesine geçişe ya da mevcut alfabede çeşitli değişiklikler yapmaya teşvik etmişlerdir. Bu teşvik neticesinde, bazı Arap yazarlar Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kullanılmasını öngören tekliflerde bulunmuş; bazıları ise, harekelerden ve harf benzerliğinden kaynaklanan zorlukları gidermeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Dönemin siyasî sömürgeciliğinin bir ürünü olan bu çalışmalar hedefleneni gerçekleştirememişlerse de Arap dünyasını uzun süre meşgul etmeyi başarmışlardır.