EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK EĞİTİM PROGRAMLARINDA YER ALMAYAN KORREPETİSYON DERSİ İLE EŞLİK ÇALMA DERS İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ


Barsamyan M.

The Journal of Academic Social Science, no.47, pp.26-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16992/asos.12294
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.26-30

Abstract

As is known, the Departments of Music Education, which has continued to provide education as an individual department until the Academic Year of 1998-1999, have started to provide education as a unit under the roof of the Department of Education of Fine Arts upon the combination of the Departments of Music and Painting since the said year. This program became effective in 1997 but was not approved by the Council of Higher Education until 2016. The Course of Correpetition included in the Programs Music education before 1998 is however not included in the renewed course program. The Course of “Accompaniment Playing” included to the new program is intended to teach the students of the Department of Music the methods how to play songs, folk songs and anthems, which they will teach their student when they become teachers, in a polyphonic manner, and give them skills to write and play accompaniment parties. The new program started in the academic year of 1998-1999 includes the addition of new courses, the removal of existing courses and, the changes in the distribution of course hours. In this work, first of all, the problems caused by the lack of the course of Correpetition have been analyzed together with the purpose and importance of both courses taking the opinions of the Department of Education of Music of other Faculties of Education. Keywords: piano, accompaniment, sight reading

Bilindiği gibi, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılına dek, bağımsız birer bölüm olarak eğitimlerini sürdüren Müzik Eğitimleri Bölümleri, bu ders yılında itibaren Müzik ve Resim Bölümlerinin birleştirilmesi ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü çatısı altında Anabilim Dalı olarak Eğitim ve Öğretimlerini sürdürmektedirler. Bu program, 1997 yılında yürürlüğe girmesine rağmen 2006 yılında YÖK’ce onaylanmıştır. Ancak, 1998’den önce Müzik Bölümü Programlarında var olan Korrepetisyon dersi, yenilenen ders programında yer almamıştır. Yeni programa eklenen “Eşlik Çalma” ise, Müzik Bölümü öğrencilerine öğretmenlik mesleğinde derslerde işleyecekleri şarkı, türkü ve marşları çok sesli çalabilme yöntemlerini öğreterek eşlik partisi yazma ve çalma becerisini kazandırma amacına yöneliktir. 1998-1999 öğretim yılında uygulanmaya başlayan yeni programda eklenen dersler, programda var olan derslerin programdan kaldırılması, haftalık ders saati dağılımlarında da değişimler söz konusudur. Bu çalışmada diğer Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı görüşlerini de alarak öncelikle Korrepetisyon dersinin eksikliğinin yarattığı sorunlar ve her iki dersin amaç ve önemi ele alınarak incelenmiştir.