Dikey boyut kaybi olan bruksist hastada implant destekli sabit protetik rehabilitasyon olgu sunumu


YILDIZ K., KAHRAMANOĞLU E. , ÖZKAN Y.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu., 4 - 07 Eylül 2014