Boğaz Köprüsü Yolunda Katılım Noktalarında Trafik Akımlarının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Kontrolü ve Bir Uygulama Örneği


TOPUZ V. , AKBAŞ A., TEKTAŞ M.

Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 1 - 03 Haziran 2002