ARCHIVES IN THE DIGITAL AGE: THE READINESS OF THE TURKISH GENERATION Z FOR THE CHALLENGE


Özdemir Şahin L.

Arşiv Dünyası , cilt.7, sa.1, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Arşiv Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

ABSTRACT Generation Z those born after 1995 account for the vast majority of students currently studying at Turkish universities, including Information and Records Management departments. This generation has always been familiar with the internet, social media and mobile technology, and is probably the most technologically savvy generation to date. The last decade has witnessed an increase in the number of Information and Records Management departments opening up at Turkish universities, and generally speaking, curricula aims to equip students with the skills necessary to enter the archival or information management profession in the digital age. The following character archetypes will be used throughout the talk to analyse the issues faced by students upon entering the archival profession in the digital age: students are protagonists, who are responsible for shaping their own professional destinies but face obstacles along the way; they can also act as advocates for change but this is dependent on their own personal development. Mentors are universities and academics, who support the intellectual development of students, the Sage represents knowledgeable government agencies who offer advice and guidance on archival practice (primarily archives), and the Trickster represents the fluidity and flux of the field of information management and recordkeeping- sometimes luring the student (protagonist) into a false sense of security in the digital age. This false sense of security stems from the fact that electronic records and archival management poses risks and challenges that didn’t exist in the paper world, such as the long-term preservation of born-digital records. Upon graduation students in Turkey will enter a profession that requires the innovative re-thinking of current practices. This article examines whether the education students receive in terms of electronic information management and recordkeeping equips them to work with born-digital records in an archival context. Keywords: Generation Z, Digital Archives, Recordkeeping DİJİTAL ÇAĞDA ARŞİVLER: TÜRK Z KUŞAĞININ BU DEĞİŞİME HAZIRLIĞI ÖZ 1995'ten sonra doğan Z kuşağı, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri de dahil olmak üzere Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu kuşak internet, sosyal medya ve mobil teknolojiye aşinadır ve muhtemelen bugüne kadar teknolojik anlamda en bilgili nesildir. Son on yılda, Türkiye’deki üniversitelerde açılan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin sayısında bir artış görülmektedir ve müfredatlar öğrencileri dijital çağda arşiv veya bilgi yönetimi mesleklerindeki gerekli becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.. Konuşma boyunca, farklı rol modelleri ele alınacaktır; öğrenciler, kendi profesyonel kaderlerini şekillendirmekten sorumlu olan ancak yol boyunca engellerle karşılaşan Ana Karakterlerdir; değişimin savunucusu olarak da hareket edebilirler, ancak bu kendi kişisel gelişimlerine bağlıdır. Mentorlar, öğrencilerin entelektüel gelişimini destekleyen üniversiteler ve akademisyenlerdir. Bilge, arşiv uygulamaları hakkında yol gösteren kamu kurumları temsil eder (başta olmak üzere arşivler). Yanıltıcı ise bilgi ve belge yönetimi alanının akışkanlığını ve değişkenlini temsil eder – kimi zaman hilekâr, öğrenciye (ana karakteri), dijital çağda, sahte bir özgüven duygusu hissettirir. Bu sahte özgüven duygusu, elektronik belge ve arşiv yönetimlerinin, dijital belgelerin uzun süreli korunması gibi, fiziksel belgelerin dünyasında var olmayan risklerinden ve zorluklarından kaynaklanmaktadır. Mezunlar hâlihazırda kullanılan uygulamalarının girişimci bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiren bir mesleğe adımlarını atacaklardır. Bu çalışma, elektronik bilgi ve belge yönetimi eğitiminin mezun öğrencilerin ileride doğuştan dijital belgelerle çalışmak için yeterli olup olmadığını inceleyecektir. Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Dijital Arşivler, Belge Yönetimi