Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Akşin E., Güven G. , Bayındır D., Sezer T., Yılmaz E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1065-1081, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1065-1081

Özet

Araştırmada, 60-72 aylık çocukların annelerinin kabul-red düzeyleri ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda annelerin kabul-red düzeyi ve çocukların benlik algıları, çocukların cinsiyeti ve ailenin gelir durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan, toplam 273 anne-çocuk çifti oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu” ile “DeMoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan annelerin çocuklarına karşı olan ilgisizlik ve ihmal davranışları arttıkça çocukların öz saygı ve olumlu benlik algılarının azaldığı görülmüştür. Annelerin kabul düzeyi çocuklarının cinsiyetine göre farklılaşmazken, çocukların benlik algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği; erkek çocukların olumlu benlik algılarının kız çocukların olumlu benlik algılarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca düşük gelir düzeyine sahip annelerin çocuklarını kabul düzeyi ve çocukların özsaygılarının düşük olduğu saptanmıştır.  Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, anne kabul-red, benlik algısı.