KRİZ İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA: 17 ARALIK SÜRECİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Akyazı E. , Aslan A. , Gülen H., Orak M. M.

I.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2014, cilt.1, ss.1-12

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-12

Özet

Özet Sözlük anlamıyla toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım olarak anlam bulan kriz, iletişim boyutuyla bakıldığında ise medyada işletmeye yönelik olumsuz haberlerin yer almasına neden olan önemli bir olayı tariflemektedir. Tarihsel süreç içerisinde toplumların ve örgütlerin yapıları çok fazla değişmiş olsa da, sistemi oluşturan öğeler arasında bir çatışma ve uyumsuzluk kültürü devam ede gelmiştir. Önü alınamayan bu çatışmaların sonucu ise kaçınılmaz olarak kriz olmaktadır. Krizin kaynağı çoğunlukla dış faktörler olsa da bazı durumlarda örgüt içinden de kaynaklı çatışmalardan da kaynaklanabilmektedir. En büyük etkisini inanılırlık, güvenilirlik ve saygınlık kaybı olarak gösteren krizlerle mücadele yöntemlerinin başında şüphesiz başarılı bir kriz iletişimi gelmektedir.Özellikle sosyal medya gibi modern iletişim ortamları kriz iletişimi için örgütlere büyük imkânlar sunmaktadır. Bu çerçevede çalışma bir yandan özellik, faktör ve evreleri bağlamında kriz kavramını incelemeyi ve kriz yönetiminde iletişimin önemini vurgulamaya amaçlarken, diğer yandan ise günümüzün önemli bir iletişim platformu olan sosyal medyada kriz iletişimini Türkiye’den güncel bir örnek üzerinden değerlendirmeye çalışacaktır. Bu kapsamda 61. Dönem Türkiye Hükümeti’ni oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 17 Aralık 2013 tarihi ile başlayan süreçte Twitter hesabı mercek altına alınarak analiz edilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz İletişimi, Sosyal Medya, Twitter