Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi ile İstanbul Rüzgar Hızı Analizi


Creative Commons License

Kulaklı G., İlaslan M. F. , Akgün Ö. , Akıncı T. Ç.

in: Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar, Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER,Dr. Recep Onur UZUN, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.255-266, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Berikan Elektronik Basım Yayın
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.255-266
  • Editors: Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER,Dr. Recep Onur UZUN, Editor

Abstract

: Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok tercih edilen Rüzgâr enerjisinin İstanbul için analizi yapılmıştır. Analizde Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi (Multi Resulation Wavelet Analysis) yapılmıştır. Çalışma sonuçlarından elde edilecek verilerden kurulması planlanacak muhtemel Rüzgâr santralleri için fizibilite raporları olarak kullanılabilecek nitelikler içermektedir. Bu anlamda İstanbul’da yüksek frekanslı Rüzgâr hızının daha iyi anlaşılmasına ve ölçüm alanında mobil küçük ölçekli Rüzgâr santrallerinin yatırımı için gerekli olan temel mekanizmanın daha iyi bilinmesine katkıda bulunmaktadır. Yapılan analizlerde dalgacık skalası ile frekans arasındaki ilişkiye bağlı olarak, sonuçlar, rüzgar hızı değişkenliğinin mevsimsel ve aylara göre farklı frekans özellikleri içerdiğini göstermektedir. Ayrıca rüzgar hızının farklı hızlarda toplanan datalardan iki temel ölçek aralığı tanımlanabilmektedir. Küçük ölçeklerde daha yüksek dalgacık varyansı gösterirken, daha yüksek ölçekler ise düşük dalgacık varyasyon farkıyla karakterize edilebilmektedir.