Rûzbihân Baklî – Ebû Hafs Şehâbeddin Sühreverdî – İbnü’l-Fârız – Mevlânâ – Saîdüddin Fergānî – Sultan Veled – Yunus Emre – Abdürrezzâk el-Kâşânî – Ömer el-Halvetî – Ferîdüddîn Attâr – Abdullah Bosnevî – Abdülganî en-Nablusî – Ahmed et-Ticânî – Hâlid el-Bağdâdî – Ahmed Avni Konuk – Tâhirü’l-Mevlevî


TAN M. N.

İslam Düşünce Atlası, Üçer, İbrahim Halil, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.871-902, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.871-902
  • Editörler: Üçer, İbrahim Halil, Editör