İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin çoklu temsil kullanma becerileri ile cebirsel düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.


ŞENGÜL S. , AYCAN KAVLAK K.

Uluslar Arası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK_2017)., 19 - 20 Mayıs 2017