Türkiye’nin Vatandaşlık Politikalarının Öteki Algısındaki Rolünü Suriyeli Mülteciler Üzerinden Düşünmek


Creative Commons License

Karataş İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.50, ss.17-42, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.17-42

Özet

Vatandaşlık politikaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ulus-devletçi çerçevede ele alınmaktadır. Türklük kimliği üzerinden tanımlanan bu politikalar soybağı ölçütüne dayanan Türk vatandaşlık modeliyle şekillenmektedir. Bu model başta içinde bulunan farklı etnik unsurları tek bir kimlik altında toplamak için kurgulansa da ilerleyen yıllarda yabancı kimliklerin ötekileştirilmesine yol açan nedenlerden biri olmuştur. Özellikle günümüzde Suriye’den Türkiye’ye göç eden insanlara yönelik gözlemlenen ötekileştirme tutumunun ulus-devletçi vatandaşlık politikalarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu makale, son yıllarda Suriyeliler için devletçe izlenilen politikaları Türk vatandaşlığı, yabancılara yönelik yasal düzenlemeler, vatandaşlık hak ve ödevleri konularıyla ilişkilendirerek incelemeyi ve bu politikaların toplumsal yansımaları üzerinden sosyolojik analizini yapmayı amaçlamaktadır.

The citizenship policies in Turkey as with the whole world have been tackled within the frame of the nation-state. Those being defined at the hands of Turkish identity have took form with the model of Turkish citizenship based on the criteria of the paternity. Although the model was initially built to collect the different ethnicities in itself under the same roof, it has been one of the reasons which led to otherising of the foreign identities in the following years. It is conceived that othering attitude which has been observed towards the people immigrating from Syria to Turkey has been particularly concerned with followed citizenship policies regarding to nation-state in recent years. Hence, this article aims at examining the policies for Syrian people, nowadays followed by the state as relating with the issues of Turkish citizenship, the legal regulations towards the foreign people, civic rights and duties and sociologically analysing those through their social reflections.