Cumhuriyet Üniversitesi’xxnde kan izolatlarında aminoglikozit antibiyotiklere direnç ve altta yatan direnç mekanizmaları


GÜR D., BAKICI M. Z. , ÇELİK C., ÇAKAR A., ÇAVUŞOĞLU İ., ÇELİK T., ...Daha Fazla

XXXVIII.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, 4 - 08 Kasım 2018