COST-EFFECTIVENESS OF PERCUTANEOUS RENAL MASS BIOPSY IN THE MANAGEMENT OF SMALL RENAL MASSES


Wang Y., Althaus A. B. , Leow J. J. , Tinay I., Gelpi-Hammerschmidt F. J. , Rosen D., ...Daha Fazla

VALUE IN HEALTH, cilt.19, sa.3, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier