Organik Kamu Yönetimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Örneği


Bakkalbaşı İ. O.

in: Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık, Ayşegül Yaraman,Gülmelek Doğanay, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.201-215, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Baglam Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.201-215
  • Editors: Ayşegül Yaraman,Gülmelek Doğanay, Editor

Abstract

Bu çalışma, yeni kamu yönetimi ile gelen ‘stratejik yönetim’ modellerinin aslında kamu yönetimine kavramsal açıdan uymadığını göstermeyi hedeflemektedir. Özel sektör örgütlerini başarıya götüren yönetim uygulamalarının kamu örgütlerinde de uygulanması gerçekten de anlamlıdır. Ne var ki ‘stratejik’ yönetim uygulamaları ‘rekabete’ ve ‘sürdürülebilir kârlılığa’ yönelik tedbirleri barındırır. Dolayısıyla, özel sektör örgütleri için ‘rakip’ vardır. Rakiplerle mücadelede ayakta kalabilmek için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak yüksek ve istikrarlı kârlılığa ihtiyaç vardır. Bunu sağlamayan örgütün varlığını sürdürememe riski vardır. Kamu sektörü örgütleri için böyle bir tehlike yoktur. Bununla birlikte stratejik yönetim kavramıyla birlikte hatırlanan çevre ve örgüt ilişkileri, bu ilişkiler çerçevesinde ürün ve hizmet kullanıcılarının tatmininin arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve bütün bunlar için uzun vadeli planlar yapılması, olumlu adımlardır. Yeni kamu yönetimi ile gelen katılımcı, paydaş tatmini odaklı ve çevrede yaşanabilecekleri dikkate alan yönetim uygulamalarının gerekli ve yapılabilir olarak kabul edilebilir. Ancak stratejik yönetim uygulamaları kamu sektörü örgütleri için uygun değildir. Bununla ilgili çok örnek bulunabilir. Bu çalışmada Toprak Mahsülleri Ofisi’nin ‘stratejik planı’ örnek olarak alınmıştır. Burada da görülebileceği gibi rekabet amaçlı olmayan ama, paydaşları, çevrede yaşanabilecekleri ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek değişimleri dikkate alan kamu sektörü örgütleri için farklı bir yönetim terimi kullanılmalıdır. Bu çalışma ile tavsiye edilen terim ‘organik kamu yönetimidir’. ‘Organik’ terimi, yeni kamu yönetiminin paydaşları dikkate alma ve çevreyle etkileşim halinde olma özelliklerini vurgulamaktadır. ‘Stratejik’ terimi ise kamu yönetimine uzak olan ‘rekabet’ ve ‘sürdürülebilir kârlılık’ gibi kamu yönetimine uzak kavramların çağrıştırarak karmaşaya yol açma riski taşımaktadır.