Yaratıcı Düşünme Ya da Düşünememe


Ayan H. M.

KAR Kültür - Yazın ve Sanat Dergisi, sa.38, ss.28-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: KAR Kültür - Yazın ve Sanat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.28-29

Özet

Özel bir yeti olarak gördüğümüz “yaratma eylemi” en başta sanatın ve diğer tüm imgeselliğe dayalı sistemlerin somutlaştırılmasına zemin hazırlayan en önemli yapısal bir özellik taşımaktadır. Buna bağlı olarak  “yaratıcılık” nedir dediğimizde en genel tanımıyla; olmayan bir şeyi hayal edebilme, herkesten önce farklı ve yeni yöntemlerle geliştirerek öngörü sahibi olabilme yetisi diyebiliriz.

Yaratıcılığa ilişkin tanımlamalarda insanların yaratıcı yönlerinin yanı sıra bilgisel, eğitsel ve düşünsel kimlik özelliklerinin de üzerinde durulmuştur. Çünkü kişiden kişiye göre değişen bu yetinin kapsamlı bir bilimsel araştırmaya dönüştürülmesinde, sosyo-kültürel çevreden genetik özelliğe kadar geniş bir taramayı gerektirmektedir. Bu alanda Paul Torrance’in “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi” önemli bir veri tabanıdır. Torrance’in tanımına göre de yaratıcılık ; sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; güçlüğü tanıma, çözüm arama, tahminlerde bulunma yada eksikliklere karşı denemeler geliştirme ve bu denemeleri değiştirme yada yeniden sınama, sonra da sonucu başkalarına iletmektir.