Toplumsal Hareketlerin Örgütlenme Pratikleri: Çanakkale’de Yerel Ekolojik Hareketler


Doruk Ö., Tayşir E. A.

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.77-115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.77-115

Özet

Çoklu örnek olay olarak tasarlanan bu araştırmada toplumsal hareketleri açıklama amacı güden kaynak hareketliliği, politik fırsatlar, çerçeveleme, yeni toplumsal hareketler ve toplumsal hareket ağları kuramları bir arada kullanılmıştır. Son yıllarda, toplumsal hareketlerin bir dalı olan yerel ekolojik hareketlerin sıkça görüldüğü Çanakkale ilinde gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de yerel ekolojik hareketlerin neden örgütlendiğini ve başarıya nasıl ulaştıklarını analiz etmektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçları, Türkiye’de yerel ekolojik hareketleri, ağırlıklı olarak ekonomik kayıp tehdidi algısının tetiklediğini göstermektedir. Hareketlerin başarıya ulaşmasında yerel yöneticiler (muhtarlar) ve ulusal/uluslararası STK’ların desteğinin önemli olduğu görülmüştür. Öte yandan, yerel ekolojik hareketlere destek sağlamada basın ve sosyal medya da etkin olarak kullanılmaktadır. Son olarak, yerel ekolojik hareketleri başlatan aktörlerin, Türkiye’deki iki kutuplu politik yapıyı stratejik bir şekilde kullanarak hareketlerini başarıya ulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Designed as a multiple case study, resource mobilization, political opportunities structure, framing, new social movements, and social movement networks theories that aim to explain social movements have been used in an integrative manner in this research. In this study, which has been conducted in Çanakkale, where recently local ecological movements have been observed frequently, it has been analyzed why local ecological movements were organized and how they reached their organizational aims. In this context, results revealed that the perception of economic loss has triggered local ecological movements in Çanakkale. It is also found that the potential success of local ecological movements was related to the support of mukhtars and national/international NGOs. Moreover, press and social media were effectively used for gaining support for movements. Finally, results showed that local ecological movements have strategically used the political polarization of Turkey to get support for their organizations.