SOSYAL MEDYADA İZLENİMİ YÖNETME: SELFIE (ÖZÇEKİM)


Soncu A. G. , Tam M. S.

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, sa.9, ss.87-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.17361/uhive.2015914940
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.87-114

Özet

Öz: Özçekim; bireyin kendini yer edindirme arzusuyla

sosyal medya araçlarında izlenimini yönetme şeklinde

ifade edilebilir. Çalışma bu eksen çerçevesinde hareket

ederek, kişinin sosyal medyadaki ne şekilde bir izlenim

yönetimi gerçekleştirdiğini amaçlamaktadır. Çalışma

amaçlı örneklem yoluyla seçilen 10 kişi üzerinden

hareketle, Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik İzlenim

Modeli perspektifiyle yapılmıştır. Bu çalışma iletişim

bilimleri bağlamında selfieleri çözümleyen ilk çalışma

niteliğine sahiptir. Bu anlamıyla özçekime ilişkin yeni

araştırmalara ve iletişim bilimleri disiplinine katkıda

bulunması bağlamında çalışma önem arz etmektedir.

İncelenen çalışma sibernetik modelde geçen ‘arzulanan

sosyal kimlik, işleme ve uygulama’ bağlamında

altı tabloyla ortaya konulan sayısal veriler ışığında

yorumlamalar getirmektedir. Söz konusu verileri

İnstagram’daki selfieler (12.180 gönderi, 4057 selfie

-%33.30-) oluşturmaktadır. Özçekimler içerik analizi

yöntemiyle kategorileştirilerek tablolaştırılmıştır.

Burada ortaya çıkan en temel sonuç ise; bireylerin

selfieler aracılığıyla da sosyal medyada izlenimlerini

planlayarak paylaştığı tezidir.

Anahtar Kelimeler: Selfie (Özçekim), İzlenim Yönetimi,

Sosyal Medya, İnstagram, İletişim Bilimleri