Dökümhanelerde İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları: Örnek Bir Uygulama


Adanır H. , Yeşilgöz P.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.23-30, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.23-30

Özet

Bu çalışmada, Istanbul ilinde dökümhanelerde çalışan 150 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında dökümhanelerde çalışanların yaşları, demogra ik özellikleri, kişisel koruyucu donanım kullanıp kullanmadıkları, çalışma süresince karşılaşılan olumsuz faktörler, çalışma koşullarına bağlı geçirilen hastalıklar, çalışma ortamında maruz kalınan iziksel faktörler, iş güvenliği eğitimleri alıp almadıkları, en çok iş kazası geçirilen bölüm ve iş kazalarına uğrama nedenlerine yönelik veriler istatistiki olarak irdelenmiştir. Ankete verilen cevaplar değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlar gerekse iş kazası istatistikleri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ülkemizde henüz istenen düzeye ulaşmadığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Güvenliği, Dökümhane, Çalışanlar